Geodezja Milówka
Rzetelni Geodeci - Nowa jakość usług z dbałością o dobro klienta

Tyczenie działki. Ile za to weźmie geodeta?

Tyczenie działki, to jedna z fundamentalnych czynności dokonywana jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Głównym zadaniem geodety na tym etapie jest wskazanie położenia budynku lub innego obiektu budowlanego w odniesieniu do położenia innych obiektów.

Sam zakup działki nie uprawnia nas do tworzenia samowolki budowlanej, musimy uzyskać pozwolenie na budowę, aby to zrobić niezbędne będzie skorzystanie z usług geodety. Na spotkanie z geodetą powinniśmy zabrać nasz projekt obiektu. Na jego podstawie geodeta opracuje projekt i materiały niezbędne do wykonania usługi. Kolejnym etapem będzie praca w terenie. Geodeta dokona niezbędnych pomiarów, po czym przekaże szkice tyczenia do realizacji. Czynność ta wymaga wpisu w dzienniku budowy. Termin realizacji zlecenia zależny jest od poświęconego czasu i ewentualnych trudności przy wykonywaniu pomiarów wynikających zazwyczaj z ukształtowania terenu.

Innymi słowy tyczenie to czynność polegająca na przeniesieniu na grunt założeń projektu budowlanego. Koszt usługi zależny jest od nakładu pracy oraz powiatu, na którym znajduje się działka. Jak już wielokrotnie powtarzano ceny usług geodezyjnych w Polsce są znacznie wyższe w większych miastach. W przypadku prac dokonywanych w terenie zazwyczaj ceny są zależne od stopnia trudności pomiaru. Tyczenie 4 punktów to zazwyczaj koszt około 500-1000 zł. Każdy kolejny punkt wiąże się z dodatkowymi opłatami, zazwyczaj jest to około 100 zł za punkt.

Pamiętajmy również o tym, że bez geodety nasz projekt nie powstanie, więc dobrze już na etapie tworzenia kosztorysu naszej inwestycji uwzględnić jego pracę i koszty z tym związane.

2_ChromaStock_5913224_GEODEZJA1


GEODETA MILÓWKA - USŁUGI GEODEZYJNE ŁUKASZ KONSTANTY

Chcesz aby Twoja inwestycja wykonana została szybko i dokładnie? Skontaktuj się z Nami. Będziemy z Tobą przez cały czas realizacji inwestycji.