Geodezja Milówka
Rzetelni Geodeci - Nowa jakość usług z dbałością o dobro klienta

Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza jest podstawowym opracowaniem geodezyjno-kartograficznym, ma ona ogromne znaczenie w procesie starania się o uzyskanie pozwolenia na budowę lub w przypadku podziału nieruchomości.

Pojęcie mapy geodezyjnej, jej przeznaczenie oraz sposób wykorzystywania uregulowane zostały w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w instrukcji K-1. Najprościej mapę zasadniczą można zdefiniować jako podstawowe opracowanie stanowiące bazę pod inne opracowania kartograficzne.Mapa zasadnicza obejmuje również zasięgiem cały kraj. Ten rodzaj map jest własnością państwa, ich prowadzenie powierzono starostwom powiatowym.

Mapa zasadnicza stworzona jest do celów gospodarczych, planistycznych, strategicznych i ewidencyjnych. Na bazie mapy zasadniczej powstają również inne kartograficzne opracowania komercyjne. jak widzimy ten rodzaj mapy odgrywa znaczącą rolę dla kraju.

Mapa zasadnicza obejmuje:

Podsumowując mapa zasadnicza jest kluczowa z punktu widzenia każdej nowo powstającej inwestycji, bez niej nie będziemy mieli bazy, która pozwoli na powstanie nowych obiektów.

Construction surveyor equipment theodolite level tool during asphalt paving works with compactor roller at background


GEODETA MILÓWKA - USŁUGI GEODEZYJNE ŁUKASZ KONSTANTY

Chcesz aby Twoja inwestycja wykonana została szybko i dokładnie? Skontaktuj się z Nami. Będziemy z Tobą przez cały czas realizacji inwestycji.