Geodezja Milówka
Rzetelni Geodeci - Nowa jakość usług z dbałością o dobro klienta

Mapa do celów projektowych

Wśród map geodezyjnych na uwagę zasługuje mapa do celów projektowych. Mapa jest opracowaniem kartograficznym wymaganym do wykonania projektu budowlanego. Stanowi ona podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę jak również do uzyskania warunków zabudowy.

Mapa do celów projektowych powstaje w oparciu o aktualną mapę zasadniczą, obejmuje położenie obiektów oraz wszystkie inne szczegóły wskazane przez projektanta. Mapa wskazuje także granice terenów o różnym przeznaczeniu. Mapa przedstawia nie tylko obszar inwestycji, ale również otoczenie do około 30 m.

Prace związane z aktualizacją mapy zasadniczej należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wtedy zostaną udzielone materiały niezbędne do dokonania pomiarów w terenie. Po kontroli przez PODGiK mapa zostaje sporządzona w formie analogowej lub cyfrowej.

Koszt usługi kształtuje się na poziomie 500-1000 zł. Na cenę wpływają wielkość działki, lokalizacja nieruchomości, oraz format i ilość sporządzonych kopii. Zlecenie jest wykonywane w przeciągu 2-6 tygodni.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


GEODETA MILÓWKA - USŁUGI GEODEZYJNE ŁUKASZ KONSTANTY

Chcesz aby Twoja inwestycja wykonana została szybko i dokładnie? Skontaktuj się z Nami. Będziemy z Tobą przez cały czas realizacji inwestycji.